Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 7
Image Size
10.0 MB
Resolution
2480×2443
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
138
Favourites
17 (who?)
Comments
18
×
Random sketch~ by Solchan Random sketch~ by Solchan
My OC Filia :icongtthblushplz:

hè nên làm tí cho mát :iconheplz:
Add a Comment:
 
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner Jul 8, 2014
Cos mát chỗ nào đâu chị :iconimsopervyplz:
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
mát quá đi chứ :iconimsopervyplz: hãy tưởng tượng từng con gió nhẹ thổi qua làn da mềm còn ướt đẫm nước...  
Reply
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner Jul 11, 2014
rồi sau đó vài ngày bị cảm 1 tang...
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongodwhyplz:
Reply
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner Jul 28, 2014
Thì đúng thiệt mờ nên Fil nên cẩn thân hen kufufufufu 
Reply
:iconkaoriyamichi:
KaoriYamichi Featured By Owner Jul 8, 2014
hí hí hí lột a lột hết cho mát =]]]]] 

mà càng lột lại càng nóng  
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
lột hết e gây ảnh hưởng đến tâm sinh lí người coi :iconlazyshyplz:
Reply
:iconkaoriyamichi:
KaoriYamichi Featured By Owner Edited Jul 8, 2014
:iconhmmmmplz: hiehiehie
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jul 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
Tôi thì thấy hè này "nóng" khắp nơi  :iconbigimsopervyplz:
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
thoát y mát rượi thế cơ mà :icongtthblushplz:
Reply
Add a Comment: