Shop Mobile More Submit  Join Login
Random sketch~ by Solchan Random sketch~ by Solchan
My OC Filia :icongtthblushplz:

hè nên làm tí cho mát :iconheplz:
Add a Comment:
 
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner Jul 8, 2014
Cos mát chỗ nào đâu chị :iconimsopervyplz:
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
mát quá đi chứ :iconimsopervyplz: hãy tưởng tượng từng con gió nhẹ thổi qua làn da mềm còn ướt đẫm nước...  
Reply
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner Jul 11, 2014
rồi sau đó vài ngày bị cảm 1 tang...
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 11, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongodwhyplz:
Reply
:iconvinnyrpplz:
vinnyrpplz Featured By Owner Jul 28, 2014
Thì đúng thiệt mờ nên Fil nên cẩn thân hen kufufufufu 
Reply
:iconkaoriyamichi:
KaoriYamichi Featured By Owner Jul 8, 2014
hí hí hí lột a lột hết cho mát =]]]]] 

mà càng lột lại càng nóng  
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
lột hết e gây ảnh hưởng đến tâm sinh lí người coi :iconlazyshyplz:
Reply
:iconkaoriyamichi:
KaoriYamichi Featured By Owner Edited Jul 8, 2014
:iconhmmmmplz: hiehiehie
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jul 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
Tôi thì thấy hè này "nóng" khắp nơi  :iconbigimsopervyplz:
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
thoát y mát rượi thế cơ mà :icongtthblushplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
mát đến độ... phỏng hết mắt tôi zồi :icongtthblushplz:
Reply
:iconsanjay--jurt:
Sanjay--Jurt Featured By Owner Jul 7, 2014
Why your Sketch looks alike a "Almost" master piece to meh QAQ....Why ? :iconbruhpertplz: .....
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
eh... i dunno :iconpapmingplz:
Reply
:iconsanjay--jurt:
Sanjay--Jurt Featured By Owner Jul 7, 2014
nuuuu you have a secret ingredient :iconmingflailplz:
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
is that so? ... then i think it's called "training" :iconbigheplz:
Reply
:iconsanjay--jurt:
Sanjay--Jurt Featured By Owner Jul 7, 2014
PewDiePie - Wat   how long are you Praticing?
Reply
:iconsolchan:
Solchan Featured By Owner Jul 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
20 years i guess Llama Emoji 27 (Awesome) [V2] 
Reply
:iconsanjay--jurt:
Sanjay--Jurt Featured By Owner Jul 7, 2014
:iconbruhpertplz: ..........
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 7, 2014
Image Size
10.0 MB
Resolution
2480×2443
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
232
Favourites
18 (who?)
Comments
18
×